Persoonsgegevens die Kraamzorg Jacqueline Plokker verwerkt

Kraamzorg Jacqueline Plokker verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op de website, IP-adres, browser en apparaat type.

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@kraamzorgjacquelineplokker.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom zijn deze gegevens nodig

Kraamzorg Jacqueline Plokker verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Om diensten bij je af te leveren
– Kraamzorg Jacqueline Plokker analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang worden gegevens bewaard

Kraamzorg Jacqueline Plokker zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te behalen waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is maximaal 20 jaar.

Delen met anderen

Kraamzorg Jacqueline Plokker verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Kraamzorg Jacqueline Plokker gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, nu en in de toekomst. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kraamzorgjacquelineplokker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Kraamzorg Jacqueline Plokker zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Kraamzorg Jacqueline Plokker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kraamzorgjacquelineplokker.nl.